Vilken huvudsäkring ska jag välja?

 • Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek. Genom att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än du behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. De flesta hushåll förbrukar upp till 20 000 kilowattimmar om året och det brukar då räcka med 16 A.
   

  Välja rätt huvudsäkring

  Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda. Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

  Har du för liten huvudsäkring kan den gå sönder när du använder mycket el. Är du sparsam med elen men samtidigt har en överdimensionerad säkring betalar du en för hög fast avgift i onödan. Det är därför bra att tänka över sitt val av säkringsstorlek.

  Med en större huvudsäkring (högre ampere) kan du förbruka mer el samtidigt. Har du däremot en för låg huvudsäkring kan strömmen gå.

   

  Det som påverkar ditt val av huvudsäkring:

  • Din energiförbrukning, Desto mer el du använder, desto större huvudsäkring behöver du.
  • Den effekt du tar ut på en och samma gång (maximalt effektuttag). Se tabellen nedan.
  • Anslutna apparater. Stora apparater med hög effekt, som exempelvis en elpanna, värmeppump, bastu och stora elektriska motorer, behöver större huvudsäkring, 

  På fakturan, Mina sidor och i vår app kan du se vilken årsförbrukning du har idag och jämföra den med tabellen nedan. Vill du veta dina apparaters effektuttag, den samtidiga strömförbrukningen, kan du läsa på apparaternas märkskylt.

  Rekommendationerna i tabellen nedan är ungefärliga och är beroende på typ av anläggning.

  Färg

  Säkringsstorlek

  Årlig elförbrukning

  Maximalt effektuttag

  Grå

  16A

  0-20 000 kWh

  11 kW

  Blå

  20A

  20 000-25 000 kWh

  14 kW

  Gul

  25A

  25 000-30 000 kWh

  17 kW

  Svart

  35A

  30 000-40 000 kWh

  24 kW

  Vit

  50A

  40 000-55 000 kWh

  35 kW

  Koppar

  63A

  55 000-70 000 kWh

  44 kW

   

  Om du vill ändra huvudsäkring måste du anlita en auktoriserad elinstallatör som anmäler förändringen till oss genom För- och färdiganmälan. 

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback