Vilken kontakt behöver jag som producent ha med Olofströms Kraft AB?

  • Din installatör ska lämna in en föranmälan till oss, på så sätt vet vi att du tänker installera en produktionsanläggning. Eventuellt behöver vi komma ute till dig för att byta elmätaren.

    Nedan är en film med tips på vad du ska tänka på när du installerar solceller: 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback