Gatubelysningen fungerar inte.

  • Notera vilket område, vilken gata och gärna vilket stolpnummer det gäller, samt om det är någon specifik åverkan på stolpen. Skicka sedan in en felanmälan via mail, kund@okab.net, eller ring oss på 0454-98 000.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback