När kommer bytet ske?

  • Arbetet med elmätarbytet kommer starta under hösten 2020 och pågå i flera etapper. Totalt är det cirka 13 500 elmätare som ska bytas ut. Vi kommer gå ut med mer information när det närmar sig bytet i första etappen.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback