Hur länge håller den nya mätaren?

  • Dagens elektroniska mätare ska jämställas med annan hushållselektronik vars tekniska livslängd brukar räknas till cirka 10–15 år. Det finns idag inga krav på att byta ut mätarna tidigare.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback