Vad är Effektabonnemang?

  • Effektabonnemang är ett sätt för dig att betala för din elanvändning baserat på din faktiska användning av elnätet. Det ger dig en mer rättvis elnätsavgift och en möjlighet att i större utsträckning kunna påverka din faktura.

    Olofströms Kraft jobbar ständigt för att elnätet ska bli så resurseffektivt som möjligt. En del i det arbetet är en förändring av elnätstaxan, där vi vill att prissättningen ska bli mer kostnadsriktig och att utnyttjandet av elnätet ska bli mer effektiv.  Vi har sedan tidigare haft ett effektabonnemang för kunder som har behov av att ha ett uttag överstigande 200 A. 

    Fr o m 1 januari 2022 kommer vi att införa effektabonnemang för kunder som har 80 A – 200 A. Med effektabonnemang har du som kund möjlighet att minska dina elnätskostnader genom att sprida din förbrukning över månaden och minska dina effekttoppar. Förändringarna är direkt kopplade till lagkraven om att nättariffer ska verka för ett effektivt utnyttjande av elnätet samt att ge kunderna en ökad möjlighet att kunna påverka sin elnätskostnad.  Prisnivån kommer fortsatt att rymmas inom den intäktsram som beslutats av Energimarknadsinspektionen.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback