Vad menas med effekt?

  • Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör fläktar, kompressorer, element och bevattningssystem samtidigt. Om du använder en åt gången blir effekten lägre. Effektdelen i avgiften innebär att vi kontinuerligt mäter varje kunds elanvändning. Du betalar alltså för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback