Vad är effektbrist?

  • Väldigt enkelt sammanfattat uppstår effektbrist när elproduktionen inte räcker till, det vill säga när förbrukningen är högre än tillgången.

    Under kalla vinterdagar stiger trycket på elnätet och vi kan få ett underskott på el, alltså effektbrist.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback