Vad är mitt högsta timvärde?

  • Din effektavgift baseras på din högsta effekttopp per månad, alltså den timme per månad då du använder mest el sammantaget, oavsett tid på dygnet.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback