Hur kan jag påverka min elanvändning?

 • Genom att sprida ut elanvändningen över mer än en timme minskar din effekttopp och därmed ditt högst uppmätta timvärde.

  Du kan med andra ord själv påverka din kostnad i större utsträckning än tidigare genom att sprida ut din elanvändning. Med effektabonnemang har du som kund själv möjlighet att påverka  en del av elnätskostnaden.

   

  Exempel:

  Effekttoppen blir högre när du använder många apparater samtidigt, exempelvis fläktar, kompressorer, element, bevattningssystem mm.

  Om du däremot sprider ut användningen av apparaterna mer jämnt över dygnet, så blir din effekttopp lägre.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback