Måste jag meddela er om jag ska gräva på min tomt?

 • Undvik avgrävningar och förenkla planering av markarbeten. Vi kan hjälpa dig att ta reda på var ledningar för el, fjärrvärme och bredband finns innan du påbörjar grävarbetet. 

  Vi utför också kabelvisning som tillhör egen anläggning mot en kostnad. Kontakta oss för kostnadsförslag. 

  Beställningen ska göras minst tre arbetsdagar före kabelvisningen, för att vi ska kunna  garantera att den blir gjord i tid. Inom Olofströms Kraft AB:s Elnäts område markerar vi ledningar för el, fjärrvärme och bredband med röd färg eller med markeringspinnar på marken.

  Markeringar som visar ledningarnas läge gäller endast i 30 dagar efter utförd kabelvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner.

  Efter utförd kabelvisning godkänner beställaren eller dess ombud att informationen tagits del av och förbinder sig att följa våra anvisningar. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att, på plats, ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.

  Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 m. För högspänningsledningar kan vi kräva ett utökat säkerhetsavstånd och då informerar vi beställaren. 

  I de fall vi tillhandahåller kartunderlag över vårt ledningsnät garanteras inte ledningarnas exakta läge. Vi utför därför ledningsvisning på plats. 

   

  Vid grävning intill kablar och luftledningar

  Följande villkor gäller vid grävning intill kablar och luftledningar: Villkor.

   

  Ledningskollen

  Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som gör grävarbeten enklare, snabbare och säkrare – både för dem som planerar ett grävarbete och för dem som äger nedgrävda ledningar.

  Gå till Ledningskollen och skapa ett ärende genom att rita ut på en karta var du vill gräva och fyll i uppgifter om ditt planerade arbete. Ditt ärende skickas till alla berörda ledningsägare som är med i Ledningskollen. Ledningsägarna svarar dig sedan med information om sina ledningar i området. 

  Tjänsten kan även användas vid samordning av grävarbeten eller planering och projektering av markarbeten. 

  Du når över 1000 ledningsägare via Ledningskollen. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.

   

  Vad gör jag när något inte gick som det var tänkt?

  Felanmälan görs till vår växel 0454 – 980 00 under ordinarie arbetstid; vardagar
  kl. 08:00 - 16:00.

  Övrig tid görs anmälan till 0454 – 980 98. 
   

  Felanmälan ska göras om: 

  • Ledningen skadas. 
  • Ledning inte påträffas inom markerat område.
  • Ledning påträffas i annat läge än markerat. 
  • Okända ledningar påträffas. 
 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback