Vad gör jag om det blir strömavbrott?

 • Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig. 

  Jordfelsbrytaren kanske har löst ut? Eller det har kanske bara gått en propp? Då är det lätt ordnat. 

  Om det däremot blir strömlöst på grund av oväder kan det ta längre tid. Nedblåsta träd ska kanske röjas undan och ledningar repareras. 

  Vi har sammanställt en kort film om vad du kan tänka på om du drabbas av ett plötsligt strömavbrott:

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback