Byte av vattenmätare

 • I Olofströms kommun pågår byte av vattenmätare. Anledningen till att mätaren byts ut är att säkerställa att mätaren fungerar som den ska och att debiteringen görs på rätt vattenförbrukning. 

  Vattenmätaren ägs av Olofströms Kraft AB. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte utsätts för åverkan eller frost, samt att vattenmätarplatsen uppfyller de krav på säkerhet och tillgänglighet som finns. 

  Information om  vattenmätarbyte

  Mer information om bytet av vattenmätaren finns i Informationsbroschyr om vattenmätarbyte (PDF-dokument)

   

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback