När börjar försäljningen av producerat överskott?

  • När vi har bytt mätare och installatören är klar med installationen hos dig, börjar vi skicka överskottet till din elleverantör.

    Nedan är en film med tips på vad du ska tänjka på när du installerar solceller:

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback