Hur mycket får jag betalt för överskottet på min mikroproduktion?

  • Som småskalig elproducent får du betalt för den överskottsel du levererar in på vårt elnät. Av oss som elnätföretag har du rätt till ersättning enligt prislistan som finns på vår hemsida. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback