Får jag avläsning på min faktura varje månad när mätaren är bytt?

  • Oftast kommer mätarställningarna på fakturan ganska snart efter bytet och därefter 1 gång per månad. Vi vill dock notera att eftersom vi bygger ut insamlingssystemet efterhand som vi byter mätarna kan viss tidsskillnad uppstå mellan de två olika momenten.    

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback