På min faktura står det ”myndighetsavgifter”, vad betyder det?

 • I myndighetsavgiften ingår tre avgifter som rör ditt elnät, elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. De finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, till exempel att förebygga att människor och egendom skadas av el.
  • Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. De ansvarar bland annat för att erbjuda en effektiv och säker överföring av el på stamnätet och ser till att elsystemet är i balans.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.
 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback