Varför är hela min bostad strömlös?

  • Om hela bostaden blivit strömlös kan det finnas flera orsaker. Börja med att kontrollera din jordfelsbrytare så att den inte löst ut. Om den är som den ska kan du kontrollera om grannarna har ström. Har de inte det kan du kolla på www.olofstromskraft.se om det pågår ett strömavbrott i ditt område.

    Har jordfelsbrytaren vid proppcentralen löst ut?  Prova i så fall att återställa jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen, prova då att slå från alla dvärgbrytare innan du slår till jordfelsbrytaren igen.  Slå till en dvärgbrytare i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen. Slå ifrån den felaktiga dvärgbrytaren och slå till alla andra jordfelsbrytaren. Tillkalla elinstallatör! Felet är allvarligt och tyder på kortslutning någonstans. 

    Har du vanliga proppar i centralen skruvar du i och ur dessa enligt ovan. 


    Strömavbrott.mp4

  • Fick du svar på din fråga?