För vilka månader gäller stödet?

  • Elpriskompensationen gäller perioden november-december 2022.

    Sedan tidigare har elprisstöd betalts ut för December 2021, januari 2022 och februari 2022 och mars 2022, samt perioden perioden oktober 2021 - september 2022.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback