Varför får inte vissa bostadsrättsinnehavare del av stödet?

  • Regeringen har med denna reform önskat att ge kompensation till hushållen för de exceptionellt höga elpriserna under vintern. För att hushållen snabbt ska få del av kompensationen har regeringen valt en lösning som innebära att elnätsbolagen betalar ut kompensationen till hushållen. En annan lösning skulle innebära att kompensationen skulle bli försenad med minst flera månader.

    För att elnätsföretagen ska kunna betala ut stödet krävs att hushållet är kund hos elnätsföretagen så att elnätsföretaget har mätvärden för kundens förbrukning och uppgifter om vem som ska få del av kompensationen. Har man inte ett avtal med ett elnätsbolag, t.ex. man bor i en bostadsrätt och bostadsrätten i stället har ett avtal med elnätsbolaget, får man inte del av kompensationen.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback