Har jag rätt huvudsäkring?

 • Dina huvudsäkringar har flera funktioner. Huvudsäkringarna sitter ofta i anslutning till elmätaren och ska både skydda din elanläggning och visa hur mycket el du kan använda samtidigt. 

  Huvudsäkringarnas funktion är att:

  • skydda din elanläggning om det blir något fel. Blir det till exempel kortslutning ska proppen gå, annars finns det en risk för brand eller person- och egendomsskada.
  • visa hur mycket ström (ampere=A) som du kan använda samtidigt. Det kan också påverka ditt fasta elpris, eftersom abonnemangspriset blir högre ju större säkring du har.

  Hur ser jag vilken storlek mina säkringar har?

  Vilken storlek din huvudsäkring har ser du enklast genom att skruva ur proppen och se vilken färg det är på bottenplattan. Det finns olika färger på säkringarna som innebär olika säkringsstorlekar och elnätsabonnemang.

  För att se färgen behöver du skruva ur proppen:

  Illustration av vilken färg på säkring som är vilken storlek. Röd=10A. Grå=16A. Blå=20A. Gul=25A. Svart=35A. Vit=50A. Orange med texten au=63A.

  Färg

  Säkringsstorlek

  Årlig elförbrukning

  Maximalt effektuttag

  Grå

  16A

  0-20 000 kWh

  11 kW

  Blå

  20A

  20 000-25 000 kWh

  14 kW

  Gul

  25A

  25 000-30 000 kWh

  17 kW

  Svart

  35A

  30 000-40 000 kWh

  24 kW

  Vit

  50A

  40 000-55 000 kWh

  35 kW

  Koppar

  63A

  55 000-70 000 kWh

  44 kW

   

  Om du vill ändra huvudsäkring måste du anlita en auktoriserad elinstallatör som anmäler förändringen till oss genom För- och färdiganmälan. 

 • Fick du svar på din fråga?