Vad behöver jag meddela vid en flytt?

 • När du ska flytta behöver du alltid kontakta oss.

  Vi behöver din nya adress så att slutfakturan når dig.

  Flyttar du in i en lägenhet är det viktigt att du anger lägenhetsnumret så du blir inflyttad i rätt lägenhet.

  Flyttar du ifrån en bostad behöver vi även veta vem som flyttar in efter dig, namn och personnummer är viktigt.

   

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback