Varför har min faktura blivit så hög?

  • Från och med 1 januari 2018 ska Olofströms Kraft AB, elnätsföretaget, ta ut energiskatten. Detta har tidigare legat hos elhandelsföretaget. Från 2021-01-01 är energiskatten 35,6 öre/kWh exklusive moms.

    I praktiken innebär det bara en förflyttning. Fakturan från oss ökar med samma belopp som fakturan från ditt elhandelsföretag minskar.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback