Kan kunderna påverka sin totala elkostnad?

  • Kundens totala elkostnad består av tre delar:

    • Elnätsavgiften, priset för nättjänsten, som betalas till elnätsföretaget.
    • Elhandelspriset för el som kunden betalar till elhandelsföretaget.
    • Skatter och avgifter: elskatt, moms och avgifter till myndigheter.

    År 2017 bestod elkostnaden för en eluppvärmd villa med rörligt elpris i genomsnitt till 25 procent av elnätsavgiften, 30 procent av elhandelspriset och 45 procent av skatter och avgifter. Skatten är politiskt beslutad, den kan kunden inte påverka. Marknaden förelhandel är avreglerad till skillnad från elnätsverksamheten. Kostnaden för själva elen (elhandeln) går därmed att påverka genom att kunden väljer annat elavtal hos sitt befintliga elhandelsföretag eller genom att byta till ett annat elhandelsföretag.

  • Fick du svar på din fråga?