Högre krav i framtidens nät – hur ser det ut för de befintliga näten?

  • Elnäten byggdes i många fall på 1950-talet och under 20 år framåt. Det betyder att det även av åldersskäl finns behov av att rusta upp elnäten.

  • Fick du svar på din fråga?