Hur mycket är energiskatten 2023?

  • Det är den svenska regeringen som ansvarar för energiskatten och 2023 års skattesats offentliggjordes i början av december 2022. Årets energiskatt på 39,2 öre/kWh (exkl moms) är en höjning jämfört med förra årets skattesats på 36,0 öre/kWh (exkl moms). Orsaken till höjningen är den höga inflationen – Energiskatten räknas upp med automatik baserat på KPI, konsumentprisindex.

  • Fick du svar på din fråga?