Spelar det någon roll när jag använder elen?

  • Ja det spelar roll. Ju fler personer som sprider ut sin elanvändning över dygnet, desto mindre belastning på elsystemet, desto färre effekttoppar (när många använder mycket el, samtidigt) och desto lägre genomsnittspris. Man kan säga att sprida sin elanvändning är ett solidariskt sätt att sänka elpriserna för alla, oavsett avtal.

  • Fick du svar på din fråga?