Jag ska flytta från lägenhet till eget hus. Vad ska jag tänka på när jag tecknar elavtal?

  • Det första är att du ska teckna ett elavtal som du själv väljer, annars blir du anvisad av elnätsföretagen och de avtalen är vanligen dyrare än de reguljära avtalen. Detta gäller alltid oavsett vart du ska flytta. Före ett husköp är det extra viktigt att kolla hur det värms. Har det direktverkande el kan det bli väldigt kostsamt och då ska du budgetera för att byta till ett annat alternativ; någon form av värmepump eller om det finns fjärrvärme i området, eller kompletterande uppvärmning som kamin.

  • Fick du svar på din fråga?