Vilken typ av elavtal ska jag välja?

  • Det går inte att ge ett generellt råd om du ska teckna ett avtal om fast pris, rörligt pris eller timbaserat avtal, Det är precis som med bolån. Ett fast eller bundet pris innebär att man inte behöver oroa sig för att marknadspriset varierar, men å andra sidan tar elhandelsföretaget betalt för att ta den risken åt dig. Med ett rörligt pris bär man som kund risken för att priserna varierar. Störst möjlighet att påverka har du med ett timbaserat avtal. Men det innebär att man verkligen måste hålla koll på när det är dyrt att tvätta och när det är billigt, annars kan det bli dyrare än ett annat avtal. Läs mer hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

  • Fick du svar på din fråga?