Tjänar jag på att binda elpriset högt nu eller hålla det rörligt i vinter?

  • I normala fall väljer kunder generellt mellan fasta avtal där man binder priset 1–3 år, eller rörligt avtal där man betalar ett månadsgenomsnitt av elpriset på marknaden. Precis som med ett bostadslån måste man fundera på vilken risk man kan och vill ta. Ett fastprisavtal innebär att man inte behöver oroa sig över hur priset varierar, å andra sidan riskerar man att binda upp sig på ett högt pris över en längre period även om marknadspriserna skulle sjunka. 

    Enligt Statistiska Centralbyrån hade 14,1 % av hushållen i Sverige valt att binda elavtal i januari 2024 vilket är betydligt lägre än vad det har varit tidigare. I SE4 (Malmö) som är det sydligaste elområdet hade endast 5,2 % valt att binda elpriset och i SE3 (Stockholm och Göteborg) var siffran 16,1 %. 

    Att välja ett bundet elavtal (fast elavtal) innebär att du får ett fast pris per kilowattimme, som du sedan betalar för varje månad oavsett hur högt eller lågt elpriset är under månaden. Det enda som påverkar vad din slutkostnad kommer bli är hur mycket el som ditt hushåll förbrukar.

  • Fick du svar på din fråga?