Varför tillåts elen vara dyrare i Skåne?

  • Sverige är indelat i fyra elområden för att visa var det finns brist på elproduktion eller elnät så att investeringar görs på rätt ställen. I södra Sverige finns det nu brist på lokal elproduktion, liksom att det finns flaskhalsar i elnätet som gör att el från till exempel vattenkraften i norr, inte kan transporteras till Skåne. Lösningen på sikt är att bygga mer elproduktion i söder.

  • Fick du svar på din fråga?