Finns det risk för elransonering när elpriserna blir så höga?

  • Elransonering hänger inte helt ihop med elpriserna, utan beror mer på om vi får energibrist, det vill säga om vi inte har tillräckligt med el för att täcka elbehovet över en längre tid (tillgång på el understiger behovet av el). Ansvaret för att hantera en sådan situation ligger hos Svenska kraftnät och Energimyndigheten i första hand.

  • Fick du svar på din fråga?