Vad är elberedskapsavgift?

  • Elberedskapsavgift är en statlig avgift. Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. De ser bland annat till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer med mera.

    Elberedskapsavgiften är för närvarande 45 kr/år + moms.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback