Varför är delar av min bostaden strömlös ?

  • Om delar av bostaden är strömlös är det troligen en propp/säkring som gått. 

    Har en propp gått eller har en dvärgbrytare löst ut i proppcentralen? 

    • Byt propp eller återställ dvärgbrytaren. Kvarstår felet – tillkalla elinstallatör. 

    ​Har en huvudsäkring (propp eller dvärgbrytare) löst ut i mätarskåpet? 

    • Byt propp eller slå till dvärgbrytaren. 
  • Fick du svar på din fråga?