Varför är hela mitt bostadsområdet är strömlöst?

  • Om grannfastigheten eller hela bostadsområdet är strömlöst ska du sätta på batteriradion och lyssna på lokalradion. Där får du veta om ett stort fel har inträffat. Vid driftstörningar lägger vi ut information på vår hemsida och Facebook. Du kan även ladda ner vår app för att få information via vår driftkarta. Du hittar Olofströms Kraft i App Store och Google Play. 

    Idag kan du köpa el från vilket elhandelsföretag du vill i landet. Men ansvaret för att den el du köper verkligen kommer fram till din bostad ligger hos oss, eftersom vi äger och sköter elnätet. Därför är det till oss du ska ringar om du tror att orsaken till strömavbrottet inte finns hemma hos dig. 

  • Fick du svar på din fråga?