Vad händer om elen inte räcker till?

  • I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

    I dagsläget har vi ingen mer information om frånkoppling. Men om läget skulle komma till det, går Svenska Kraftnät ut med information om läget och vi som energibolag meddelar våra kunder så fort som möjligt om läget och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

  • Fick du svar på din fråga?