Vad är styrel?

 • Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet.

  En krissituation är när Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras och därför tvingas koppla bort el för en del av användarna. Det har hittills aldrig inträffat att Svenska kraftnät varit tvungna att koppla bort el även om det har varit nära några gånger.

  Att koppla bort delar av nätet ger paradoxalt nog bättre förutsättningar att hantera störningar och upprätthålla leveranssäkerheten.

  Fakta om styrel

  • Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras.

  • Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassficering.

  • Varje kommun och län får genom processen Styrel en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet.

  Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del av det som idag definieras som samhällsviktigt är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer. Tack vare Styrel och prioriteringslistorna kan alltså el kopplas ifrån på ett sådant sätt att samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid en brist på el och därmed undvika mer omfattande strömavbrott.

  Korta avbrott
  För de som drabbas och blir utan el rör det sig förmodligen om ett kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat och bara begränsat med användare i omgångar. Vi pratar om roterande avbrott, ett område i taget under en kort tid. Om vi alla hjälps åt att dra ned vårt användande av el kan en krissituation lindras eller helt undvikas.

  Ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak. Information om hur du som privatperson förbereder dig för kortare och längre avbrott hittar du på vår webb samt på Myndigheten för samhällsberedskaps webbsida.

  Råd till privatpersoner

  Källa: Energimyndigheten

 • Fick du svar på din fråga?