Hur vet jag om en frånkoppling kommer ske?

  • Olofströms Kraft kommer gå ut med information till allmänheten, så snart vi fått besked från Svenska Kraftnät som i sin tur fått besked från elbörsen om att det finns timmar kommande dag som elproduktionen inte räcker till. Vi kommer då be allmänhet och näringsliv att försöka minska eller skjuta på sin förbrukning vid topparna. De kritiska tiderna är runt klockan 8-11 på morgonen och 17-19 på kvällen. Planar vi ut kurvan minskar vi risken för frånkoppling. 

    Även om elanvändare tänker att de ska dra ner på sin förbrukning eller att de höga priserna gör att stora industrier planerar stoppa produktionen, är det först den timme det gäller som Svenska kraftnäts personal i kontrollrummet ser om vi måste utföra en frånkoppling och hur stor frånkopplingen blir. Det går inte att säga bestämt innan dess. Det går inte heller att säga i förväg hur lång tid frånkopplingen kommer vara, men troligen kan det handla om ett par timmar.

    För dig som elanvändare är frånkopplingen ungefär som ett vanligt strömavbrott, men kontrollerat. Varje år sker 5 miljoner strömavbrott av olika anledningar, så att elen försvinner en stund är inte något nytt. Medborgare har ansvar för att kunna klara en störning i samhället, som till exempel ett strömavbrott. Läs mer på MSBs hemsida där det finns många bra tips. 

  • Fick du svar på din fråga?