Kan jag få avbrottsersättning?

 • Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning.

  Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

  Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå. 

  Undantag

  Under vissa begränsade förutsättningar har elanvändaren inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. Detta gäller om

  • avbrottet beror på försummelse av elanvändaren,
  • elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet,
  • felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll, eller
  • avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet.

  Mer information finns på vår hemsida.

 • Fick du svar på din fråga?