Har jag rätt till avbrottsersättning vid frånkoppling?

  • Om elen inte räcker till i alla delar av Sverige så kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under en kortare tid för att minska risken för ett större elavbrott.

    Om det blir aktuellt med planerad frånkoppling av elanvändare från elnätet så är förmodligen det elavbrottet kortare än 12 timmar och då blir inte frågan om ersättning aktuell.

    Det finns även ett undantag i ellagen som gör att elanvändare inte har rätt till avbrottsersättning även om avbrottet skulle pågå längre än 12 timmar. Det är om överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet, och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver.

    Ei:s bedömning är därför att ingen avbrottsersättning kommer att betalas ut vid planerad frånkoppling.

  • Fick du svar på din fråga?