Vad har lantbrukare för rättigheter vid frånkoppling?

 • Elavbrott på grund av elransonering täcks inte av försäkringen när det gäller de skador som kan uppstå eftersom det inte räknas som ett oförutsett strömavbrott.

  Har du djur och det kan bli elransonering måste du vara förberedd. Animalieproducenter har ett ansvar för att hålla verksamheten med reservkraft. Rent teoretiskt är du skyldig att kunna upprätthålla djurskyddet, vilket i praktiken innebär att man har tillgång till reservkraft.

  Du måste också ha reservaggregat om du har produkter som kräver kyla eller ventilation.
  Reservelen måste anslutas på rätt sätt, felaktig installation har förorsakat allvarliga olyckor när el matats ut baklänges på förmodat strömlösa ledningar.

  Har du kyckling- eller växthusföretag finns det även krav på larm, beroende på vilken produktion det gäller och hur bråttom det är.

  Viktigt att ha koll på

  Tänk på att viss elektronisk utrustning kan vara känslig för “dålig kvalitet” på elen vilket kan ge störningar av till exempel styrsystem.

  Reservelverk med integrerad motor bör provköras och servas enligt instruktionsbok, tänk på att ha bränsle hemma.

  Viktigt att traktorn, som ska driva reservelverk startar även utan motorvärmare om det är kallt ute.
  Att förlita sig på gemensamt elverk med granne kan vara riskfyllt.

  Det är också viktigt att tänka på hur du får fram vatten om strömmen går. Startar reservaggregatet eller måste du bära vatten?

  Så här energieffektiviserar du

  Störst risk för frånkoppling är dagtid mellan cirka klockan 8 och 19 då förbrukningen i landet är störst. Minskad förbrukning, särskilt morgon och kväll, gör därför stor nytta för balansen i elnätet och sänker toppbelastningen.

  Ett tips är att beställa timpris-redovisning från din energileverantör. Då får du ett underlag så du kan analysera vad energin går till och kan fördela energianvändningen under dygnet. Dessutom kan du upptäcka "energitjuvar". Generellt brukar man räkna att man kan spara 5-15 procent energi på ett företag. Men allt beror förstås på förutsättningarna.

  Källa: LRF

 • Fick du svar på din fråga?