Vilka kommer prioriteras vid en frånkoppling?

  • Prioriteringen är en del av samhällets krisberedskap och de elanvändare som prioriteras vid effektbrist ska ha betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

    Prioriteringslistan är känslig information som är belagd med sekretess. Men samhällskritisk verksamhet prioriteras alltid framför enskilda hushåll.

  • Fick du svar på din fråga?