Vad är timmätning

 • Med timpris betalar du för vad elen faktiskt kostar för varje enskild timme på elbörsen. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %. Det är alltså avgörande när du förbrukar elen.

  Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Det kan också vara så att elhandlarens påslag är lägre för ett timprisavtal eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp.

  Det är dock viktigt att konstatera att timprisavtal inte är lönsamt för alla. För att du ska bli en vinnare med ett timprisavtal i jämförelse med ett rörligt avtal behöver du flytta en så stor del av din elanvändning som möjligt till dygnets billigaste timmar. De stora förbrukarna i hemmet är oftast värmepumpen, golvvärmen och elbilsladdningen.

  Oftast är elen som billigast på nattetid men det behöver inte alltid vara så då vi under senare tid sett exempel på att priset under helgen kan vara som billigast mitt på dagen. Det finns också exempel på dagar under den senaste tiden i elområde 3 och 4 där timpriserna för enskilda dygn aldrig har blivit särskilt låga.

  Det finns inget enkelt sätt att räkna ut om ett timprisavtal lönar sig för dig. I stället behöver du själv räkna på och komma fram till om ditt hushåll kan genomföra den beteendeförändring som krävs för att ett timprisavtal ska bli lönsamt. Automatisk styrning av hushållsapparater som förbrukar mycket el kan vara hjälpande för dig om du väljer ett timprisavtal. Flera elhandlare som erbjuder timprisavtal har också en mobil-applikation som förenklar möjligheten att följa timpriserna.

  Om du vill byta tillbaka till ett rörligt avtal efter det att du har provat ett timprisavtal kan det vara så att du behöver byta elhandlare (alternativt begära att elnätsföretaget byter mätmetod) eftersom flera elhandlare inte tillåter sina kunder att byta från ett timavtal till ett rörligt avtal.

  Myndigheten Energimarknadsinspektionen skriver mer om timavtal på sin webbplats.

 • Fick du svar på din fråga?