Vad är det positiva med timmätning?

  • Syftet med timmätt avtal är att öka möjligheten för elkunden att påverka sina elkostnader genom att ändra sitt användningsmönster. Den som har kontroll på när elpriset sjunker och kan lägga om elanvändningen till dessa tider kan sänka sina elkostnader. Dessutom öppnas en ny marknad för tjänster och produkter för kundernas elanvändning. Genom att använda smarta produkter som automatisk styrning av husets uppvärmning, laddning av elbil, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare kan elanvändningen schemaläggas till dygnets billigare timmar.

    Spotpriset på elbörsen fastställs ett dygn i förväg. Kunderna kan då se när elen är som dyrast och billigast i god tid för att anpassa elanvändningen. Många elhandelsföretag som erbjuder timprisavtal har prisinformation via en webbtjänst eller mobilapplikation, men det går också att hitta spotpriset på elbörsen Nord Pools webbplats.

    En annan fördel är att elhandelsföretagens påslag ofta är lägre vid timbaserade avtal än månadsbaserade, eftersom de slipper att ta höjd för risken att elpriserna kan gå upp. Dessutom använder kunderna mindre el under timmarna med högst pris.

    På så vis kan vi få en systempåverkan om fler väljer timmätta avtal, genom att de bidrar till ett lägre effektuttag under kritiska perioder. Timmätning kan alltså medföra både lägre elpriser och ett effektivare resursutnyttjande av systemet – vilket i förlängningen kan ge lägre kostnader för elhandel och eldistribution i hela samhället. Det här kallas att hushållen bidrar med flexibilitet.

  • Fick du svar på din fråga?