Vad är det negativa med timmätning?

  • Observera att timmätning ställer krav på engagemang. Kunder bör inte välja ett sådant avtal om de inte aktivt kan eller vill följa upp elanvändningen. Om elanvändningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden i stället att öka med timbaserade avtal, jämfört med om kunden har ett månadsbaserat rörligt avtal.

    För den som har ett ”vanligt” månadsbaserat rörligt avtal, så har det rent ekonomiskt ingen betydelse när på dygnet elen används. Priset baseras på de genomsnittliga timpriserna på elbörsen under en månad, plus elhandelsföretagets påslag. Priset är med andra ord inte direkt kopplat till exakt när på dygnet kunden själv använder elen.

    Den som väljer ett månadsbaserat rörligt avtal ska också vara medveten om att månadspriset per kilowattimme som gällde när avtalet ingicks både kan stiga och sjunka under kommande månader. Detta eftersom priset följer svängningarna på elbörsen.

    Generellt gäller också att för den som bor i lägenhet är möjligheterna att tjäna på en flexibel elanvändning med timprisavtal väsentligt mindre än för den som bor i villa.

  • Fick du svar på din fråga?