Varför ska jag sprida ut min förbrukning över dyget?

  • Om fler hushåll, oavsett timmätta eller månadsmätta elavtal, tänker på när och hur de använder sin el blir effekten på sikt ett lägre elpris – både för den stora massan och den enskilde konsumenten.

    Du gör dessutom elnätet en stor tjänst genom att sprida ut din förbrukning till tider då inte alla andra också vill ha ut full effekt, som under morgontimmarna eller på eftermiddagen när de flesta kommer hem.

    Om du kan – tidsinställ diskmaskinen så att den startar efter 23 i stället för 17.30. På sikt kan det påverka ditt elpris och redan i dag hjälps vi på så vis åt att avlasta elnätet så att strömmen räcker till oss alla, dygnets alla timmar.

    Vill du följa dagens medel- och timpriser? Du kan följa samtliga elområden på elmarknaden Nordpool.

  • Fick du svar på din fråga?