Hur går det till att installera solceller?

 • 1. Läs på om småskalig elproduktion

  Ta reda på information om tekniska lösningar och undersök möjlighet till bidrag och ersättning, samt eventuella tillstånd och om bygglov krävs just för din planerade elproduktion. Elsäkerhetsverket har gjort en samanställning av vad du ska tänka på och planera för. 

  2. Köp anläggningen

  Kontrollera noga tillverkare/försäljare och jämför priser och prestanda. Var noga med att de har tydliga instruktioner samt att produkterna är CE-märkta. 

  3. Kontakta en elinstallatör

  Kontakta en behörig elinstallatör.  När du köper och installerar mikroproduktion finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Företaget ska finnas i Elsäkerhetsverkets företagsregister med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen. 

  För solcellsanläggningar gäller att företaget ska vara registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Då vet du att företaget har de specifika kunskaper som krävs för att installera solceller. Företagets registrering kan du kolla upp i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

  Till e-tjänsten Kolla elföretaget

  4. Föranmälan

  Elinstallatören skickar in en föranmälan och blanketten ”anmälan av anslutning av mikroproduktion”. När vi fått föranmälan från din elektriker, kontrollerar vi att det går att ansluta solcellsanläggningen utan att göra åtgärder i elnätet. Om anslutningen kräver åtgärder eller om du vill göra förändringar på din elanläggning, tar vi det vidare för projektering och beräknar eventuella kostnader. 

  Det är viktigt att ditt telefonnummer och/eller mailadress finns med i föranmälan. Detta för att vi enkelt ska kunna skicka en bekräftelse till dig när anläggningen kan tas i bruk. 

  5. Vi hanterar din förfrågan 

  Oftast innebär anslutningen varken kostnader eller krav på åtgärder i elnätet. Då får du ett tilläggsavtal med uppgifter om din produktionsanläggning. Om det blir en kostnad får du en offert istället. Den behöver du signera och skicka tillbaka till oss, för att vi ska kunna gå vidare med arbetet.

  Ungefär samtidigt som du får ditt avtal, får elektrikern våra villkor för att kunna göra sin del av arbetet med att koppla solceller. 

  6. Installation av produktionsanläggning 

  Om vi behöver göra ändringar eller förstärkningar i elnätet sätter vi igång med dem nu. Vi söker även eventuella tillstånd som behövs. Om du fått en offert från oss behöver den vara signerad för att vi ska kunna börja arbeta. Men eftersom åtgärder i elnätet är ovanligt, hoppar vi troligen över det här steget

  När din elinstallatör har fått vårt medgivande kan produktionsanläggningen installeras.

  7. Färdiganmälan

  När allt är förberett meddelar elektrikern oss genom att skicka en så kallad färdiganmälan. I den intygar elektrikern att arbetet är utfört enligt våra villkor. När vi godkänt färdiganmälan från installatören får du ett ett sms eller mail (enligt de kontaktuppgifter som lämnats i föranmälan) med information om att anläggningen är klar för driftsättning.

  8. Välj elhandelsföretag 

  Du väljer själv vilket elhandelsföretag som du vill sälja ditt elöverskott till. 

  Den el du själv inte använder kan du sälja till ett elbolag. Gör du inte ett aktivt val, blir ditt nuvarande elbolag anvisad uppköpare. Det lönar sig oftast att själv välja vem som ska köpa din el. 

  9. Vi byter din elmätare 

  Din elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion.

  När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören, påskrivet elnätsavtal från dig och bekräftelse från elleverantör, sätter vi upp en ny mätare.

  Vid mikroproduktionsanläggningar är mätarbytet kostnadsfritt. 

 • Fick du svar på din fråga?