Vad är mikroproduktion?

  • Intresset för egen elproduktion (mikroproduktion eller småskalig elproduktion) har ökat de senaste åren. Ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solcellspaneler, vattenkraftverk eller mindre vindkraftverk. 

    En mikroproducent definieras som en anläggning med ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en effekt på max 43,5 kW, under förutsättning att anläggningen tar ut mer el än var den matar in i elnätet under ett kalenderår.

    Elbranschen har länge arbetar för att det ska bli så enkelt som möjligt för privat- personer att kunna producera sin egen el. Försäljning av egenproducerad el är inte näringsverksamhet men man behöver registrera sig för mervärdesskatt. Privatpersoner som producerar sin egen el kan sälja elen vidare utan att behöver registrera sig för F-skatt eller, i de flesta fall, behöva betala energiskatt på den el man producerat. 

  • Fick du svar på din fråga?