Hur fungerar mikroproduktion?

  • Med hjälp av din produktionskälla producerar du din egen el. I de fall din egen produktion inte räcker för din elanvändning köper du den resterade el som du behöver av det elhandelsföretag som du valt.

    Om du producerar mer el än vad du använder finns det möjlighet att sälja överskottselen till ett elhandelsföretag och du får även ersättning från oss som elnätsföretag.


    För mer information besök gärna: 

  • Fick du svar på din fråga?