Vad är uttagspunkt?

  • Anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretags elnät kallas för uttagspunkt. Stödet fördelas efter uttagspunkt i elnätet. Det betalas ut till den privatperson som har elnätsavtal för uttagspunkten vid brytpunkten.  Brytpunkten är den 17 november 2022.

  • Fick du svar på din fråga?